Ida Mõtteloo Leksikon Viki

Vinayapiṭaka (sanskriti ja paali keeles ‘juhiste ehk reeglite korv’; tiibeti keeles ’dul ba’i sde snod), budismi pühakirja Tripiṭaka esimene osa.

Tänapäevani on algkeeles säilinud ainult paalikeelse theravaada koolkonna Tipiṭaka. Teiste koolkondade algselt sanskritikeelsed Vinayapiṭakad on meieni jõudnud tiibeti- ja hiinakeelses tõlkes.

Vinayapiṭaka koosneb kolmest osast:

  • «Suutrate seletus» (sanskriti keeles sūtravibhaṅga; paali keeles suttavibhaṅga),
  • «Jaotused» (sanskriti keeles skandhaka; paali keeles khandhakā) ja
  • «Lisandused» (sanskriti ja paali keeles parivāra).

Esimesse kuulub Prātimokṣa-sūtra (paali keeles pāṭimokkha-sutta), kus on kirjas munkade ja nunnade elukorralduse üksikasjalikud reeglid ehk pratimokša. Teine koosneb kahest peatükist ning sisaldab koguduse elukorralduse ja toimimise reegleid. Kolmas osa sisaldab protseduurireegleid kogudusse vastuvõtmiseks, pühade ja tähtpäevade pidamiseks jms.