teadvuse kõrgeim seisund, peamiselt budoloogias, vähemal määral ka teisi ida õpetusi käsitlevates uurimustes kasutatav metatermin, mis tähistab neis õpetustes kirjeldatavat inimese vaimse arengu sihti ja ülimat eesmärki.

Budismis ja teistes india õpetustes tähistatakse seda seisundit üldiselt negatiivse mõistega nirvaana (‘vaibumine’), mis viitab asjaolule, et teadvuse kõrgeimate seisundite diskursiivne kirjeldamine tundus muistsetele õpetlastele raske või isegi võimatu.

Mahajaanas, eriti ületava mõistmise suutrates, on ometi välja töötatud kindel terminoloogia teadvuse kõrgeimate seisundite erinevate aspektide kirjeldamiseks ja määratlemiseks, millest olulisemad on neli mõistet:

Kõik need rõhutavad asjaolu, et inimese vaimne areng tähendab eelkõige tema teadvuse, teadvustamisvõime arengut kuni maksimaalse tasemeni, mis ongi tinginud selle termini kasutuselevõtu tänapäeva budoloogias.


Inglise keeles highest state of consciousness.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.