FANDOM


suutra (sanskriti keeles sūtra; paali keeles sutta ’lõng’; tiibeti keeles mdo; hiina keeles 經 jing; jaapani keeles kyō), algupäraselt india tekstitüüp ja kirjandusžanr.

Hinduismis nimetatakse suutrateks lühikesi aforistlikke mõttesalme, aga ka mitmesuguseid käsiraamatuid, mis sisaldavad õpetusi nii religioossete rituaalide kui ka igapäevaelu korraldamiseks. Erinevatel koolkondadel on oma suutrad ehk õpperaamatud.

Pānini Aṣṭādhyāyī’s nimetatakse suutrateks värssidena vormistatud grammatikareegleid, mida peetakse normatiivseteks eeskujudeks.

Budismis tähendavad suutrad Buddha õpetussõnadel põhinevaid tekste, mis on enamasti vormistatud jutluste ja vestlustena. Paali kaanonis on suutrad kogutud «Suutrate korvi» ehk Suttapiṭaka’sse.

Buddha sõnaks, s.t tema algupärasteks õpetusteks peetakse ka mahajaana suutraid.

Budistlike suutrate traditsiooniline alguslause “Nõnda olen ma kuulnud...” omistatakse Ānandale, kes olevat neid pärast Buddha parinirvaanat ette kandnud. See asjaolu viitab Buddha õpetuse vahendatud edasiandmisele.


Inglise keeles sūtra, discourse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.