Suttapiṭaka (paali keeles ‘suutrate korv’), Tipiṭaka teine osa, mis sisaldab ühtekokku enam kui 5000 teksti, mida peetakse Buddha sõnaks.

Suttapiṭaka jaguneb viieks kogumikuks ehk nikaajaks, milleks on

Vt ka Sūtrapiṭaka.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.