FANDOM


saankhja (sanskriti keeles sāṃkhya ‘arutlus, eristamine’), 6. saj e.m.a tekkinud hinduismi koolkond, üks kuuest koolkonnast ehk daršanast.

Saankhja põhiteos on Īšvarakrišna (sanskriti keeles īśvarakṛṣṇa) poolt 3. saj kirjutatud «Arutluse mõttesalmid» (sanskriti keeles sāṃkhyakārikās).

Saankhja on dualistlik õpetus, mis teeb vahet materiaalse alge, loomuse-looduse (sanskriti keeles prakṛti), ja vaimse alge, hinge ehk puruša vahel. Kõik olemasolev tekib neist kahest algest ning vabanemine seisneb nende lahknemises ehk hinge vabanemises loomusest-loodusest. Selleks peab jõudma õige mõistmiseni.

Hinge kirjeldatakse kui kõikjalolevat, muutumatut, mittemateriaalset ja kiretut. Saankhja õpetuse järgi on olemas loendamatu hulk hingesid, mis aga ei asu hierarhilises järjestuses.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.