nimi ja kuju (sanskriti ja paali keeles nāmarūpa; tiibeti keeles ming gzugs; hiina keeles 名⾊ mingse; jaapani keeles myōshiki), budismi ja hinduismi õpetuste põhimõisteid.

Hinduismis tähendab ‘nimi’ (sanskriti keeles nāma) mittemateriaalset olemust, mis vastandub ‘kujule’ (sanskriti keeles rūpa) ehk nähtusele ja materiaalsele välimusele. Viimase kaudu avaldub meelepete (sanskriti keeles māyā).

Budismis on nimi ja kuju isiksuse koostisosade koondnimetus, samuti on see sõltuvusliku tekkimise ahela neljas lüli. Budismis ei ole nimi ja kuju vastandatud, vaid täiendavad teineteist. Samas peetakse vaadet, mille kohaselt nende vastandmõistetega tähistatud seadmused on tegelikult olemas, virgumise takistuseks.

Inglise keeles name and form.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.