Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

meelemürk (sanskriti keeles āsrava, āśrava ‘voolus’; paali keeles āsava; tiibeti keeles zag pa; hiina keeles 漏 lou; jaapani keeles ro)

1. Budismis inimest sansaaras hoidvad tegurid, mis takistavad tema edasiminekut virgumisteel. Paalikeelsed allikad loetlevad neli põhilist meelemürki:

  • iha (sanskriti keeles kāṃa),

Theravaadas on nendest vabanemine samastatud arhati tasemele jõudmisega.

2. Džainismis tähendab meelemürk samuti negatiivseid tegureid meeles, nagu kirg, ülima tõe mitteteadmine jne, mille voolu saab peatada õige teadmise ja eneseohjeldamisega (sanskriti keeles saṃvara).

Džainismi õpetuse võib kokku võtta lausega: maailma põhjus on meelemürk ja vabanemise (sanskriti keeles mokṣa) põhjus on eneseohjeldamine.

Inglise keeles outflow, defilement.

Advertisement