FANDOM


Majjhima-nikāya (paali keeles ‘keskmiste õpetussõnade kogu’), Suttapiṭaka teine kogumik, vastab sanskritikeelsele Madhyama-āgama’le.

Majjhima-nikāya sisaldab 152 suutrat, mis on jaotatud kolme ossa, esimeses kahes on 50 ja kolmandas 52 teksti. Iga osa on omakorda jaotatud viieks tsükliks, igaühes 10 (kolmanda osa viimases 12) suutrat.

Majjhima-nikāya tekstid on lühemad kui Dīgha-nikāya suutrad, kuid temaatiliselt mitmekesisemad, käsitledes peaaegu kõiki Buddha õpetuse olulisi valdkondi.

Paljud Majjhima-nikāya tekstid paistavad silma filosoofilise mõtte sügavuse poolest.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.