Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

mahajaana suutrad, valdavalt ajavahemikus 2. saj e.m.a kuni 5. saj m.a.j Indias sanskritis või nn budistlikus hübriidsanskritis loodud tekstid. Mahajaana traditsioonis peetakse neid aagamaga võrdseteks pühakirjadeks.

Vanim mahajaana suutra on Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra (2. saj e.m.a – 1. saj m.a.j), milles on esmakordselt esitatud mahajaana bodhisattva kontseptsioon, seadmuste tühjuse ja ületavate toimingute õpetus. See suutra nimetab Buddha õpetust sisaldavate tekstide kogu seadmuseihuks (sanskriti keeles dharmakāya) ning kutsub säilmete kummardamise asemel üles austama ja levitama kirjalikku teksti.

Mahajaana suutrad panid Indias ilmselt aluse budismi pühakirja levimisele kirjalikul kujul, kuna varem domineeris mungakoguduste sisene pärimuse ja tekstide suulise edasiandmise vorm. Siiski tuginesid ka mahajaana suutrad üsna pikaajalisele suulisele traditsioonile.

Teised varajased mahajaana suutrad, mis pärinevad tõenäoliselt 1.–2. saj, on Kāśyapaparivarta, Gaṇḍavyūha-sūtra, Daśabhūmika-sūtra, «Lootossuutra», Vimalakīrtinirdeśa-sūtra, Sukhāvatīvyūha-sūtra ja Samādhirāja-sūtra. Hilisematest (3.–5. saj) tekstidest on olulisemad «Teemantsuutra», «Südasuutra», Laṅkāvatāra-sūtra, Saṃdhinirmocana-sūtra ja Suvarṇaprabhāsa-sūtra.

Temaatiliselt sarnased mahajaana suutrad ühendati kogumikeks või tsükliteks, näiteks ületava mõistmise suutrad, Ratnakūṭa ja Avataṃsaka. Nepali traditsioonis nimetatakse üheksat tähtsamat suutrat üheksaks seadmuseõpetuseks (sanskriti keeles nava dharmaparyāyās).

Mahult, stiililt ja vormiliselt ülesehituselt on mahajaana suutrad mitmekesised, ulatudes mõnerealisest «Ühetähesuutrast» ja mõneleheküljelisest «Südasuutrast» kuni mitmeköitelise Avataṃsaka-sūtra’ni ja veel mahukama Śatasāhasrika-prajñāpāramitā-sūtra’ni.

Kuigi paljud mahajaana suutrad sisaldavad ka filosoofilisi arutelusid ning mõistete ja väidete loetelusid ja määratlusi, domineerivad neis olukordade, reaalsete ja mütoloogiliste isikute, keskendumisseisundite, buddhaväljade jms värvikad ja detailirohked kirjeldused. Neis tekstides leidis maksimaalse kajastuse mahajaana universalistlik ja kosmiline maailmapilt loendamatute buddhade, maailmasüsteemide, buddhaväljade ja muuga, mille eesmärgiks oli lugeja teadvuse maksimaalne avardamine.

Hiina budismis on mõned mahajaana suutrad saanud aluseks filosoofilistele koolkondadele, näiteks Avataṃsaka-sūtra huayan´ile ja «Lootossuutra» tiantai´le.

Advertisement