Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

mõtlus (sanskriti keeles dhyāna; paali keeles jhāna; tiibeti keeles bsam gtan; hiina keeles 禪 那 channa, 定 ding; jaapani keeles zenna, ), india õpetustes sügav keskendunud mõtlemine.

Budismis kitsamas tähenduses eeskätt mõistelisel mõtlemisel põhinev meeleharjutus, mis teataval määral vastandub kujustamisele kui kujundlikul mõtlemisel põhinevale meeleharjutusele. Laiemas tähenduses on mõtlus üldse intensiivset meeleharjutust tähistav üldmõiste.

Paali kaanoni tekstides eristatakse mõtluse kaheksat taset, millest esimesed neli on seotud kujude vallaga, järgmised neli aga kujudeta vallaga.

Mahajaanas on mõtlus lülitatud ületavate toimingute nimekirja.

Mõtlus on tihedalt seotud mõistmisega (sanskriti keeles prajñā), nagu väidab ka «Dhammapada»: “Kes ei mõista, see ei mõtle; kes ei mõtle, see ei mõista. Kelles on nii mõtlemine kui ka mõistmine, see on nirvaanale tõepoolest ligidale jõudnud.”

Ingliskeelses kirjanduses tõlgitakse mõtlust ja teisi meeleharjutusi tähistavaid algmõisteid sageli ühe sõnaga meditation, mis ei anna aga adekvaatselt edasi nende spetsiifilist tähendust.


Inglise keeles trance, absorption, concentration, meditation, meditative absorption.

Advertisement