Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

kuus olemasolu valdkonda (sanskriti keeles ṣaḍgati ‘kuus minekut’; tiibeti keeles ’gro ba drug; hiina keeles 六道 liudao; jaapani keeles rokudō), ka kuus olemise valda, budismis kuus sansaara valdkonda, kuhu olendid oma tegude viljana sünnivad: nendest võivad saada

Kolme esimest peetakse halbadeks sündideks, sest neis on ränkade kannatuste tõttu väga raske asuda virgumisteele. Kolme viimast peetakse headeks sündideks, sest elu on neis kerge ja rõõmurohke ning virgumisteed on hõlpsam leida. Ainult inimesena sündinud võivad jõuda täieliku virgumise ehk buddhasuse ja nirvaanani ning sansaarast välja pääseda.

Mõnes vadžrajaana õpetuses seostatakse iga valda ühe kindla domineeriva meeleplekiga: jumalaid uhkuse, asuraid kadeduse, inimesi iha, loomi teadmatuse, preetasid ahnuse ja põrguolendeid vihaga.

Kuut olemasolu valdkonda kujutatakse olemiseratta mandalal.

Inglise keeles six realms of rebirth.

Advertisement