Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

kaheksaosaline tee (sanskriti keeles aṣṭāṅgikamārga; paali keeles aṭṭhaṅgikamagga; tiibeti keeles lam yan lag brgyad; hiina keeles ⼋正道 bazhengdao; jaapani keeles hashōdō) ehk õilis kaheksaosaline tee, budismis neljanda õilsa tõe (vt neli õilsat tõde) sisuks olev juhatuste kogum. Kaheksaosalist teed peetakse kannatuse lakkamisele viivaks teeks ja see on sõnastatud juba «Seadmuseratta käimapanemises».

Kaheksaosalise tee osad on

  • õige vaade (sanskriti keeles samyagdṛṣṭi),
  • õige kavatsus (samyaksaṃkalpa),
  • õige jutt (samyagvāk),
  • õige tegu (samyakkarmānta),
  • õige eluviis (samyagājīva),
  • õige püüdlus (samyagvyāyāma),
  • õige järelemõtlemine (samyaksmṛti) ja

Õige vaade tähendab budismi põhitõdede, nagu nelja õilsa tõe ja sõltuvusliku tekkimise, omaksvõtmist.

Õige kavatsus tähendab meelestatust, mis on suunatud virgumisele, aga mitte lõbustustele või muudele tühistele ja kahjulikele asjadele.

Õige jutt tähendab ausat ja otsekohest juttu ning tühja lobisemise vältimist.

Õige tegu tähendab mungaelu reeglite või ilmalike puhul viie käitumisjuhise järgimist.

Õige eluviis tähendab hoidumist elukutsetest ja tegevustest, mis kahjustavad teisi.

Õige püüdlus tähendab pühendumist virgumisele.

Õige järelemõtlemine tähendab oma meele, jutu ja tegude kontrollimist.

Õige keskendumine tähendab meele täielikku suunamist kujustamisobjektile.

Kaheksaosaline tee on kohaldatud budistliku tee kolmele põhimõistele:

  • kõlblus (sanskriti keeles śīla) hõlmab õige jutu, teo ja eluviisi;
  • keskendumine (sanskriti keeles samādhi) hõlmab õige püüdluse, järelemõtlemise ja keskendumise;
  • mõistmine (sanskriti keeles prajñā) hõlmab õige vaate ja kavatsuse.

Inglise keeles eightfold path.

Advertisement