1024px-Cattien stone yoni.png

jooni (sanskriti keeles yoni ‘emakas, üsk’), naissuguelundi nimetus, ülekantult allika ja tekkimise tähenduses.

Hinduismis religioosne viljakussümbol, mis esineb nii eraldi kui ka koos lingaga ja sümboliseerib šaktit.

Jooni on eriti oluline šivaismis Pārvatī sümbolina.

Jooni kujutisi on leitud juba Induse kultuuri mälestistest.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.