janu (sanskriti keeles tṛṣṇā; paali keeles tañhā; tiibeti keeles sred pa; hiina keeles 渇仰 keyang, 欲 yu, 愛 ai; jaapani keeles katsugō, yoku, ai), budismis mõiste, mis tähistab kõige laiemas mõttes inimest sansaaras hoidvaid tegureid ning on seotud ihade ja kirgedega.

Budismi psühholoogia järgi tekib janu tajuorgani ja selle objekti kokkupuutest. Janu on kannatuse peamine põhjus, millest Buddha räägib juba «Seadmuseratta käimapanemises».

Põhiliseks januks on janu uuestisündimise järele, millega kaasnevad

  • lõbujanu ehk naudingujanu (sanskriti keeles kāmatṛṣṇā),
  • elujanu ehk olemisejanu (sanskriti keeles bhavatṛṣṇā) ja
  • surmajanu ehk olematusejanu (sanskriti keeles vibhavatṛṣṇā).

Vt ka kippumine.


Inglise keeles thirst, craving, longing for, yearn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.