isiksuse koostisosa (sanskriti keeles skandha ‘kuhi, kogum’ või upādānaskandha ‘kippumise kogum’; paali keeles khanda; tiibeti keeles phung po; hiina keeles 蘊 yun; jaapani keeles un), budismis seadmuste kogumid, mida virgumata meel nende koostoimes tajub isiksusena.

Neid on kokku viis:

  • kuju, ka vorm ehk välimus (sanskriti keeles rūpa);
  • tunne ehk tundmine (vedanā);
  • mõiste ehk mõtestamine (saṃjñā);
  • meeleolud, meelekujundid ehk kujutlused, ka motivatsioonid ja tungid (saṃskārās);

Isiksuse koostisosadest ja nende vääritimõistmisest tegelikult olemasoleva isiksuse ehk isena räägitakse mitmes Suttapiṭaka tekstis. Näiteks öeldakse «Dhammapadas»: “Isiksuse koostisosadega võrdset viletsust ei ole olemas.” Süstemaatilisel kujul on isiksuse koostisosade õpetus esitatud abhidharma tekstides. Mahajaanat esindavas «Südasuutras» rõhutatakse nende kui seadmuste tühjust: “Kuju on tühjus, tühjus ongi kuju; tühjust ei saa kujust lahutada, kuju ei saa tühjusest lahutada. Mis on kuju, see on tühjus; mis on tühjus, see on kuju. See käib ka tunde, mõiste, kujutluste ja teadvuse kohta.”


Inglise keeles heap, group, bundle, aggregate, aggregates of attachments, groups of clinging.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.