Gaṇḍavyūha-sūtra (sanskriti keeles; tiibeti keeles sdong pos brgyan pa’i mdo või sdong po bskod pa’i mdo; hiina keeles ⼊法界品 ru fajie pin; jaapani keeles nyū hokkai hin), mahajaana suutra, hiina ja tiibeti budismis Avataṃsaka-sūtra osa; Indias ja Nepalis tuntud iseseisva teosena ja kuulub nepali mahajaana traditsioonis üheksa seadmuseõpetuse hulka.

Pealkirja tähendus on mõnevõrra ebaselge. Traditsiooniliselt tõlgitakse Gaṇḍavyūha-sūtrat Läänes «Lillepärjasuutraks», nagu ka Avataṃsaka-sūtra’t, kuigi sõna-sõnalt tähendab see lihtsalt ‘korrastatud ehk reastatud (sanskriti keeles vyūha) koostisosi (sanskriti keeles gaṇḍa)’. Hoopis erinev on suutra hiinakeelne pealkiri, mis tähendab «Sisenemine seadmusevalda».

Gaṇḍavyūha-sūtra on loodud 1.–2. saj Indias, võimalik, et Lõuna-Indias, millele viitavad paljud kohanimed tekstis.

Avatamsaka Gandavyuha Teaching 1.jpeg

Gaṇḍavyūha-sūtra vormiline ülesehitus erineb traditsioonilisest suutra-vormist. See on raamjutustusena esitatud lugu kaupmehepoeg Sudhanast, kes rändab mööda Indiat, otsides õpetusi, mis aitaksid tal saada bodhisattvaks.

Esimesed juhatused saab ta Mandžušrīlt, seejärel külastab järgemööda 52 õpetajat ehk hüvesõpra (sanskriti keeles kalyāṇamitra), kellest igaüks annab talle juhatusi selle kohta, kuidas bodhisattval tuleb erinevates olukordades ja eluvaldkondades tegutseda.

Hüvesõprade seas on erakuid, bhikšusid, õpetlasi, kaupmehi ja kuningaid, poisse ja tüdrukuid, rikkaid emandaid ning isegi üks prostituut, samuti mütoloogilisi tegelasi – bodhisattvaid ja jumalannasid.

Kujustanud kõiki hüvesõprade õpetusi, jõuab Sudhana lõpuks bodhisattvate Maitreja ja Samantabhadra juurde, kelle abil süveneb keskendumisse, milles kujustab kogu maailmatervikut kui seadmusevalda (sanskriti keeles dharmadhātu), kus kõik on kõigega seotud, tervik sõltub igast üksikasjast ning iga üksikasi on lõimunud tervikusse. Kõike valgustab ja korrastab buddha mõistmine ja kaastunne, mida olendite seas teostavad bodhisattvad.

Gaṇḍavyūha-sūtras on kirjanduslikult väga rikkas ja kujundlikus vormis esitatud budismi põhiseisukohad, rõhuasetusega seadmusevalla kontseptsioonil, bodhisattvate tüpoloogiatel ning buddhade paljususel.

Eesti keeles katkendid Märt Läänemetsa tõlkes (2006, 2008, 2009).

Inglise keeles Garland Sūtra, Flower Array Sūtra, Flower Ornament Sūtra.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.