Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement
Prajnaparamita Java.jpg


«Ida mõtteloo leksikon» on esimene sellelaadiline teatmeteos Eestis. See sisaldab olulisemaid termineid, mõisteid ja nimesid põhiliselt Indias ja Hiinas tekkinud õpetustest ja mõttesuundadest.

Iga termini juures on ära toodud selle algkeelsed (sanskriti, paali, tiibeti, hiina, jaapani) vasted. Lahti on seletatud budismi, hinduismi, konfutsianismi, taoismi ja mitme teise Ida õpetuse põhimõisted. Tutvustatakse ka nende põhitekste.

Leksikon on mõeldud eelkõige ajaloolastele, filoloogidele, filosoofidele ja teoloogidele, tõlkijatele ja kirjastajatele ning kõikidele, kes tunnevad huvi Idamaade vastu.

Siinne viki-versioon võimaldab Leksikoni pidevalt uuendada ja täiendada.

Algallikas: http://www.eao.ee/ida-motteloo-leksikon/

Advertisement