Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

Dīgha-nikāya (paali keeles ‘pikkade õpetussõnade kogu’), Suttapiṭaka esimene osa, mis vastab suures osas Dīrgha-āgama’le sarvastivaada sanskritikeelses kaanonis. Viimane on tänapäeval säilinud ainult hiinakeelses tõlkes.

Dīgha-nikāya sisaldab 34 mahukat suutrat, mis on koondatud kolme alajaotusse:

  • «Käitumisjuhiste alajaotus» (paali keeles sīlakkhandha-vagga),
  • «Suur alajaotus» (mahā-vagga) ja
  • «Pātika alajaotus» (pāṭika-vagga).

Dīgha-nikāyasse kuuluvad mitmed hästi tuntud suutrad.

«Suures põhjuste suutras» (paali keeles mahānidāna-sutta) käsitletakse sõltuvuslikku tekkimist.

«Suures meelespidamise toe suutras» (mahāsatipaṭṭhāna-sutta) antakse juhiseid selle kohta, kuidas tuleb jälgida ja keskendada meelt, et ületada kannatust.

«Brahmavõrgu suutras» (brahmajāla-sutta) käsitletakse kriitiliselt teisi tollaseid india õpetusi ja teooriaid.

«Suur parinirvaanasuutra» (mahāparinibbāna-sutta) kirjeldab Šākjamuni viimaseid elukuid ja sel ajal antud õpetusi.

Advertisement