ahelad (sanskriti ja paali keeles samyojana ’ahel’), budismis nimekiri kümnest ahelast, mis seovad olendit sansaara külge:

 • tõelise ihu vaade ehk arvamus enda tõelusest (sanskriti keeles satkāya dṛṣṭi);
 • kahtlus (vicikitsā);
 • kombed ja rituaalid (śīlavrataparāmārśa);
 • himu iha järgi (kāmarāga);
 • pahasoovlikkus (vyāpāda);
 • iha kujude valla järgi (rūpadhāturāga);
 • iha kujudeta valla järgi (ārūpyadhāturāga);
 • uhkus (asmimāna);
 • rahutus (auddhatya);
 • teadmatus (avidyā).

Esimesed viis seovad ihade valla külge, viimased viis seovad kujude ja kujudeta valla külge.

Õilsa isiksuse tasemed eristuvad selle järgi, millistest ahelatest ollakse vabanenud:

 • voolusesse astunu on vabanenud esimesest kolmest ahelastst,
 • ükskordnaasja on vaba lisaks 4.-5. ahela rängematest vormidest,
 • mittenaasja on esimesest viiest ahelast täiesti vaba,
 • arhat on vabanenud kõigist ahelatest.

Inglise keeles fetter, binding.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.