Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

Ašvaghoša (sanskriti keeles aśvaghoṣa, 1.–2. saj), india budistlik poeet ja näitekirjanik. Tema elust on vähe andmeid, kuid ilmselt oli ta budismi pöördunud braahman.

Ašvaghoša loomingust on teada kaks sanskritikeelset kõrgstiilis poeemi: Šākjamuni eluloost pajatav «Buddha teod» (Buddhacarita) ja Buddha poolvenna Nanda budismipöördumise-teemaline Saundarananda. Viimasest on sanskritis säilinud ainult osa, kuid tervikuna on see olemas hiina- ja tiibetikeelses tõlkes.

Samuti on Ašvaghoša ainult fragmentidena säilinud üheksavaatuselisele näidendi «Šāriputra lugu» (sanskriti keeles śāriputra-prakaraṇa) autor, mille sisuks on Buddha kahe tähtsama õpilase Šāriputra ja Maudgaljājana budismi pöördumise lugu.

Hiina traditsioonis peetakse Ašvaghošat ka traktaadi Mahāyāna-śraddhotpāda-śāstra autoriks, mis aga tegelikult on loodud märksa hiljem ja ilmselt juba Hiinas.

Advertisement