700px-Sariputta from Myanmar, 19th century, lacquered and gilded wood with glass, HAA.jpg

Šāriputra (sanskriti keeles śāriputra; paali keeles sāriputta), budismi pärimuse järgi üks kahest peamisest Šākjamuni õpilasest Maudgaljājana kõrval.

Ta olevat olnud päritolult braahman, kuid ühinenud Buddha kogudusega varsti pärast seda, kui kuulis seadmust, ning jõudis peagi arhati seisundisse. Buddha ise olevat teda hinnanud väga kõrgelt ja pidanud tarkuse poolest endast järgmiseks. Mitmes paali kaanoni tekstis kuulutab Šāriputra seadmust Buddha asemel ja tema heakskiidul.

Hinajaanas on Šāriputrale omistatud ülim mõistmisvõime (sanskriti keeles prajñā), kuid mahajaanas jääb ta selles osas alla Subhūtile.

Teda peetakse abhidharma traditsiooni rajajaks.

Šāriputra, kes oli ea poolest Buddhast vanem, suri mõni kuu enne teda.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.