Ida Mõtteloo Leksikon Viki
Advertisement

Üks varasemaid Buddha kujutisi.

Šākjamuni (sanskriti keeles śākyamuni; paali keeles sakkamuni ‘šaakja tark’; tiibeti keeles shā kya thub pa; hiina keeles 釋迦牟尼 shijiamouni; jaapani keeles shakamuni), Buddha, budismi rajaja sagedamini esinev nimi pärisnime Siddhārtha ja suguvõsanime Gautama kõrval. Budismi tekstides kasutatakse nende nimede asemel sageli epiteete bhagavat, nõndaläinu, hüvesläinu, võitja jt.

Šākjamuni oli ajalooline isik, kes elas Põhja-Indias I aastatuhande keskel e.m.a. Theravaada traditsiooni järgi olid tema eluaastad 624–544 e.m.a, enamiku tänapäeva teadlaste arvates 566–486 või 563–483 e.m.a; kõige uuemate uurimuste kohaselt arvatakse, et tema surma-aasta jäi 411. ja 400. aasta vahele e.m.a.

Budismi traditsioonis on tema kuju ja elulugu tugevasti mütologiseeritud. See tendents algas ilmselt juba Šākjamuni eluajal, süvenes järgmistel sajanditel ning ajaarvamise vahetuse paiku fikseeriti mitmed episoodid sellest budismi kanoonilistes tekstides. Mitte ükski neist ei sisalda Šākjamuni elulugu tervikuna. Näiteks Mahāparinirvāṇa-sūtra kirjeldab ainult tema viimaseid elukuid ja parinirvaanat. Esimene teos, mis kirjeldab Šākjamuni elu sünnist kuni surmani, on Ašvaghoša «Buddha teod» (sanskriti keeles buddhacarita).

Šākjamuni legend on põhijoontes ühesugune kõikides budismi vooludes. Tema elu tavatsetakse jagada perioodideks, mille arv on traditsiooniti erinev. Tiibeti traditsioonis eristatakse kahtteist etappi:

  • otsus sündida inimesena;
  • emaüska asumine;
  • sünd;
  • ilmalike kogemuste omandamine;
  • elu naudingutes;
  • lahkumine paleest;
  • askeedielu;

Legendide üldbudistlik sisu on järgmine. Loendamatute kalpade jooksul sündis Šākjamuni ümber bodhisattvana kõikvõimalike olendite kujul. Kogunud nõnda piisaval hulgal pälvimusi, sündis ta eelviimast korda Tušita taevas. Kuna inimeste maailm kannatas vaimupimeduse tõttu, palusid jumalad Šākjamunil sündida inimesena, et ta võiks saada buddhaks ja kuulutada seadmust. Ta valis oma sünnipaigaks väikese piirkonna Põhja-Indias, kus elas šaakja hõim, vanemateks aga kuningas Šuddhodana ja kuninganna Mājā. Viimane nägi unes, et tema üska sisenes valge elevant. Seda unenägu tõlgendati kui märki, et tema pojast saab suurmees.

Šākjamuni sündis Lumbinī metsasalus šaakjate pealinna Kapilavastu lähistel. Tal olid kõik suurmehe tunnused ja õpetlased-braahmanid ennustasid, et temast tuleb kas buddha või tšakravartin. Isa soovis viimast ning andis pojale vastava kasvatuse ja hariduse, tehes kõik, et too näeks ainult elu häid külgi. Šākjamuni elas hüves ja naudingutes talle ehitatud palees. Ta abiellus oma nõo Jašodharāga ning neil sündis poeg Rāhula. Paistis, et isa unistus täitub.

Kuid paleest väljas käies nägi Šākjamuni nelja inimest, kes panid ta elu üle järele mõtlema. Vanuri, haige ja laiba nägemisest mõistis ta sansaara püsitust, erakuga kohtumisest aga teed vabanemisele. Šākjamuni otsustas oma senisest eluviisist loobuda, lahkus paleest ja ühines erakutega. Mõne aja pärast ta aga mõistis, et ka nende eluviis (eriti äärmuslik asketism) ei vii vabanemiseni.

Seepeale istus Šākjamuni bodhipuu alla ja otsustas mitte tõusta enne, kui leiab mõistmise. Vaatamata Māra kiusamistele jõudis ta 49. päeval virgumiseni ja sai buddhaks. Ta oli siis 35-aastane.

Esimese jutluse pidas Šākjamuni Sārnāthis viiele endisele kaaslasele-askeedile, kellest said tema esimesed õpilased. Seda sündmust kirjeldab «Seadmuseratta käimapanemine». Peagi kogunes Šākjamuni ümber suur kogudus ja tema parimad õpilased (Šāriputra, Maudgaljājana, Kāšjapa, Subhūti jt) jõudsid arhati seisundisse. Saanud jagu Devadatta vandenõust, vaibus Šākjamuni 80-aastaselt täielikku nirvaanasse (parinirvaana).

Hilise mahajaana ja vadžrajaana seisukohalt ilmus Šākjamuni maailma ainult maise ihu (sanskriti keeles nirmānakāya) kujul, kuna aga tema õndsuseihu (sanskriti keeles sambhogakāya) jäi taevasse. Vastavalt oma kuulajate vaimsetele võimetele kuulutas Šākjamuni erineva keerukusastmega õpetusi.

Indo-tiibeti mahajaana traditsiooni järgi sooritas ta nn kolm seadmuseratta pööret (sanskriti keeles dharmacakrapravartana), mis kajastuvad budismi ajaloolises arengus ja tekstiloome mehhanismis (vt seadmuseratas).

Advertisement