727px-Ananda.gif

Ānanda, Šākjamuni üks peamisi õpilasi.

Ānanda oli Šākjamuni onupoeg ja teener, kes astus koguduse liikmeks juba teisel aastal pärast Buddha virgumist. Kuna ta oli kõige kauem Buddhaga koos viibinud ja tema õpetust kuulanud õpilane, siis olevat ta esimesel budismi suurkogul Rādžagrihas kandnud ette kõik, mida Buddha oli õpetanud. See sai aluseks kanoonilisele Sūtrapiṭakale.

Ānanda kui vahendaja osalusele budismi tekstiloomes viitab suutrate tüüpiline algus “Nõnda olen ma kuulnud...“.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.