ülim täielik virgumine (sanskriti keeles anuttarā samyaksaṃbodhi; tiibeti keeles bla na med pa’i yang dag par rdzogs pa’i byang chub; hiina keeles 阿耨多羅三藐三菩提 anouduoluo sanmiao sanputi; jaapani keeles anokutara sammyaku sambodai), budismis teadvuse kõrgeimat seisundit tähistav mõiste, mis on mahajaanas tihti vastandatud šraavakate ja pratjekabuddhade virgumisele kui virgumise madalamale tasemele.

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra´s määratletakse ülim täielik virgumine nõndasusena.

Vt ka Samyaksaṃbodhi.


Inglise keeles supreme perfect enlightenment (awakening).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.