FANDOM


ületava mõistmise suutrad, eestikeelne vaste prajñāpāramitā suutrate tsüklile. Need moodustavad mahajaana suutrate seas omaette tekstirühma, mis kokku sisaldab umbes 40 ajavahemikus 2. saj e.m.a kuni 5. saj m.a.j loodud teksti.

Vanim ja olulisim nende seas on Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra. Sisuliselt selle laiendatud ja täiendatud versioonid on «Sajatuhandeline ületava mõistmise suutra» (sanskriti keeles śatasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra), «Kahekümneviietuhandeline ületava mõistmise suutra» (pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra) jt.

Lühimad ja ühtlasi tuntuimad on «Teemantsuutra» ja «Südasuutra». Üsna omapärane on «Ühetähesuutra» (sanskriti keeles ekākṣarī-prajñāpāramitā-sūtra), mis taandab kogu ületava mõistmise õpetuse sümboolselt tähestiku esimesele tähele ja algvokaalile ‘a’.

Nende suutrate keskseks teemaks on ületava mõistmisega seotud mõistete käsitlus. Nende keskseks tegelaseks Buddha kõrval on Subhūti, kes ainsana õpilaste seas oli võimeline mõistma ületava mõistmise mõtet ja keda peetakse ka ajalooliselt budismi selle mõttesuuna alusepanijaks.

Ületava mõistmise suutrad sisaldavad paradoksaalset õpetamismeetodit tühjuse kontseptsiooni selgitamisel, bodhisattva ideaali ja kirjaliku teksti tähtsuse rõhutamist.

Ilmselt on need mõjutanud ka madhjamaka koolkonna kujunemist.

Vt ka dṛṣṭadhārmika guṇa.


Inglise keeles Perfection of Wisdom Sūtras, Wisdom Sūtras.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.